Restauracions

La restauració d'imatge és un procés que permet recuperar la imatge que l'oculta, amb l'objectiu de millorar-ne la seva qualitat, tot reproduint-la de la forma més propera a la realitat.