Redibuixament

El format d'una imatge traçada, vectorial o vectoritzada és aquell tipus d'arxiu que procedeix de programes treballen amb vectors per dibuixar figures geomètriques, és a dir, fixen punts que s'uneixen.

Sovint ens trobem que el client no disposa d’aquest tipus d’arxiu, aleshores a partir d’un original a paper, podem redibuixar-li i obtenir el resultat per poder-ho utilizar per al treball desitjat.