Mòduls prefabricats i altres

Decoració segons imatge indicada per tal de fer efectiu el resultat final, tot adaptant-nos a la superficie existent, aconseguint una imatge integrada a l’espai.